Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 36 (Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – tiếp...

Bài 2 trang 36 (Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – tiếp theo) Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát hình 13 trang 37, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:...

Bài 2 trang 36 (Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – tiếp theo) Tập bản đồ Địa lí 9. Hoàn thành bảng sau:. Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát hình 13 trang 37, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau:

Trung tâm công nghiệp Các ngành công nghiệp chính
   
   
   
   
   
   
   
   

– Kể tên các hải cảng lớn trong vùng. Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triên kinh tế của vùng.

Trung tâm công nghiệp Các ngành công nghiệp chính
Đà Nẵng Cơ khí, hóa chất, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lâm sản.
Tam Kì (Quảng Nam) Thực phẩm
Quảng Ngãi Cơ khí, thực phẩm
Quy Nhơn Cơ khí, thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng
Tuy Hòa ( Phú Yên) Thực phẩm
Nha Trang Cơ khí, thực phẩm, điện tử, sản xuất giấy
Phan Ranh (Ninh Thuận) Thực phẩm
Phan Thiết (Bình Thuận) Cơ khí, thực phẩm

– Các hải hải cảng lớn: Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

– Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam tạo ra thế ra thế mở cửa cho vùng. Thúc đẩy giao lưu giũa các tỉnh Duyên hải nam Trung Bộ với Đà Nẵng (một trung tâm phát triên ở phhias bắc của vùng) và với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung.