Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 1 trang 88 Sách bài tập Địa lý 9: Hoàn thành...

Câu 1 trang 88 Sách bài tập Địa lý 9: Hoàn thành bảng dưới đây:...

Hoàn thành bảng dưới đây. Câu 1 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 37. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành công nghiệp thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Advertisements (Quảng cáo)

Hoàn thành bảng dưới đây:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NUỚC, NĂM 2007

Loại thuỷ sản

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

Nghìn tấn

544,1

93,2

1433,0

%

Cá nuôi

Nghìn tấn

1115,2

230,5

1530,2

%

Tôm nuôi

Nghìn tấn

309,5

16,0

Advertisements (Quảng cáo)

384,5

%

Hoàn thành bảng:

Loại thủy sản

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Cá biển khai thác

%

38

6,5

100

Cá nuôi

%

73

15,1

100

Tôm nuôi

%

80,5

4,2

100