Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy...

Câu 2 trang 95 Sách bài tập Địa lý 9: Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích...

Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.. Câu 2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu vể ngành công nghiệp dầu khí

Advertisements (Quảng cáo)

Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.

–  Lọc dầu.

–   Hoá chất, dầu mỏ.

+ Chất dẻo, cao su tổng hợp.

+ Hoá chất cơ bản.

–   Sản xuất điện.

–  Công nghiệp hoá dầu.

Advertisements (Quảng cáo)

–   Sản xuất phân đạm.

–   Sản xuất khí hoá lỏng.

–  Công nghiệp chế biến khí.

–  Cơ cấu ngành công nghiệp dầu khí.