Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 (sách cũ) Câu 1 trang 98 Sách bài tập Địa lý 9: Các tỉnh,...

Câu 1 trang 98 Sách bài tập Địa lý 9: Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung...

Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.. Câu 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 - Đề kiểm tra học kì 2

Cho hình dưới đây:

Em hãy nêu tên :

a)   Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

b)   Các bãi tắm nổi tiếng của vùng.

c)   Các vườn quốc gia của vùng.

Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

- Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

b) Các bãi tắm nổi tiếng của vùng

- Non Nước, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Đại Lãnh, Nha Trang, Mũi Né.

c) Các vườn quốc gia của vùng

- Núi Chúa

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn SBT Địa lí lớp 9 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: