Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập trắc nghiệm 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,...

Bài tập trắc nghiệm 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 78 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...

Bài tập trắc nghiệm 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 78 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

11. Nhiệt độ mà tại đó cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất là

A. 2 °C.                                            B. 5 °C.

C. 30°C.                                           D. 42 °C.

12. Giới hạn chịu đựng của cá rô phi ở Việt Nam là

A. 5°C đến 30°C.                              C. 30°C đến 42°C.

C. 2°C đến 45°C.                              D. 5°C đến 42°C.

13. Mức độ sinh trưởng của cá rô phi ở Việt Nam như thế nào khi nhiệt độ tăng dần từ điểm gây chết dưới đến điểm cực thuận?

A. Tăng dần.                                                 B. Giảm dần.

c. Không tăng.                                              D Không giảm.

14. Cá rô phi ở Việt Nam có thể chết

A. trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 30°C.

B. trong khoảng nhiệt độ từ 30°C đến 42°C.

C. trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C.

D. khi nhiệt độ thấp hơn 5°C và lớn hơn 42 °C.

15. Các loại giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau đây ?

A. Môi trường trong đất.

B. Môi trường trong nước.

C. Môi trường sinh vật.

D. Môi trường mặt đất – không khí.

16. Đâu là nơi sinh sống của giun đất và dế chũi ?

A. Môi trường trong đất.

B. Môi trường trong nước.

C. Môi trường sinh vật.

D. Môi trường mặt đất – không khí.

17. Nguồn gốc sâu xa của năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người là từ đâu ?

A. Từ thực vật.                                         B. Từ động vật. 

C. Từ ánh sáng mặt trời.                           D. Từ ôxi và nước.

18. Hiện tượng cây đậu trồng trong chậu đặt bên cửa sổ thường có xu hướng vươn cong về phía chiếu sáng. Hiện tượng này do tác động của nhân tố sinh thái nào?

A. Nhiệt độ.                                              B. Độ ẩm.

Quảng cáo

C. Ánh sáng.                                             D. Không khí.

19. Câu nào sai trong các câu sau ?

A. Ánh sáng có ảnh hưởng đến hình thái và sinh lí của cây. Cây có tính hướng sáng.

B. Ánh sáng là một nhân tố sinh thái.

C. Có nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày, có nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm.

D. Nhóm động vật ưa sáng gồm những động vật hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

20. Nhờ có ánh sáng mà động vật có thể

A. định hướng trong không gian.

B. kiếm mồi.

C. nhận biết các vật.

D. cả A, B và C.          

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

A

D

C

A

C

C

D

D