Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách...

Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130...

Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?

Bài 6. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?

 Trồng cây, gây rừng trên những vùng đất trống, đồi núi trọc có hiệu quả  hạn chế xói mòn đất, giữ ẩm cho đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt… tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật và tăng mức độ đa dạng sinh học. Đồng thời, góp phần cải tạo khí hậu, làm trong sạch không khí, giữ bằng sinh thái…

Bài 7. Hoàn thành bảng về sự phân chia các nhóm thực vật và động vật dựa vào giới hạn sinh thái.

Nhân tố sinh thái

Các nhóm thực vật

Các nhóm động vật

Ánh sáng

Nhiệt độ

Độ ẩm

 

Nhân tố sinh thái

Các nhóm thực vật

Các nhóm động vật

Ánh sáng

–    Nhóm cây ưa sáng

–    Nhóm cây ưa bóng

–    Nhóm động vật ưa sáng

–    Nhóm động vật ưa tối

Quảng cáo

Nhiệt độ

– Thực vật biến nhiệt

–    Nhóm động vật biến nhiệt

–    Nhóm động vật hằng nhiệt

Độ ẩm

–    Nhóm cây ưa ẩm

–    Nhóm cây chịu hạn

–    Nhóm động vật ưa ẩm

–    Nhóm động vật ưa khô

Bài 8. Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi vi phạm các điều cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường thì tổ chức và cá nhân có trách nhiệm như thế nào ?

 

Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi vi phạm các điều cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường thì tổ chức và cá nhân bị xử phạt và phải chi phí hoặc đền bù cho việc gây ra sự cố môi trường.

Bài 9. Luật Bảo vệ môi trường có quy định gì đối với việc săn bắt động vật hoang dã ?

Luật Bảo vệ môi trường có quy định : nghiêm cấm săn bắt động vật hoang dã. Vì vậy, mọi hành vi săn bắt, vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã (còn sống hay đã chết) đều là những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Bài 10. Trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là gì?

– Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người, trong đó có học sinh.

–    Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, mỗi người cần :

+ Tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của Luật.

+ Có ý thức tự giác thực hiện các điều của Luật để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật.

+ Có ý thức vận động mọi người cùng tham gia.