Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9 Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự...

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ, 1. Dụng cụ Một thấu kính hội tụ...

Chia sẻ
Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. 1. Dụng cụ
Một thấu kính hội tụ…

Quảng cáo

Quảng cáo


Mục lục môn Lý 9

Chia sẻ
Loading...