Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9 Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh...

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD, 1. Chuẩn bị Dụng cụ...

Chia sẻ
Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD. 1. Chuẩn bị
a) Dụng cụ…

Quảng cáo

Quảng cáo


Mục lục môn Lý 9

Chia sẻ
Loading...