Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9 Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Xác định điện...

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế, 1) Chuẩn bị: Một dây dẫn có...

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế – Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 1) Chuẩn bị:
Một dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị…

Quảng cáo

Mục lục môn Lý 9