Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 112...

Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 112 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang...

Chia sẻ
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 112 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

1. Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì nào ?

A. Thời kì nguyên thuỷ và thời kì, xã hội nông nghiệp.

B. Thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

C. Thời kì nguyên thuỷ và thời kì xã hội công nghiệp.

D. Thời kì nguyên thuỷ, thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

2. Hoạt động nào của con người trong thời kì nguyên thuỷ có tác động chủ yếu đến môi trường tự nhiên ?

A. Hái lượm.

B. Dùng lửa để làm chín thức ăn, sưởi ấm, xua đuổi và săn bắt động vật hoang dã.

C. Chiến tranh.

D. Cả B và C.

 3. Con người tác động nhiều nhất tới môi trường trong thời kì nào ?

A. Thời kì nguyên thuỷ.

B. Thời kì xã hội nông nghiệp.

C. Thời kì xã hội công nghiệp.

D. Cả A và B.

4. Hái lượm, săn bắt động vật hoang dã là hoạt động chủ yếu của con người trong thời kì

A. nguyên thuỷ.

B. xã hội nông nghiệp.

C. xã hội công nghiệp.

D. cả A, B và C.

5. Con người biết trồng trọt và chăn nuôi gia súc được bắt đầu vào thời kì

A. nguyên thuỷ.

Quảng cáo

B. xã hội nông nghiệp.

C. xã hội công nghiệp.

D. cả A, B và C.

6. Nhiều vùng rừng bị chuyển thành các khu định cư của con người và khu sản xuất nông nghiệp là hiện tượng bắt đầu diễn ra vào thời kì

A. nguyên thuỷ.

B. xã hội nông nghiệp.

C. xã hội công nghiệp.

D. cả A, B, và C.

1

2

3

4

5

6

D

B

C

A

B

BChia sẻ