Trang chủ Bài học Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm

Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm - Tập bản đồ Địa lí 9 (sách cũ), Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm - SBT Địa lí lớp 9 (sách cũ), ...


Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9: Đàn lợn tăng nhanh do:
Bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9. ☐ Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng.. Bài 10: Thực hành:...
Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9: Đàn trâu không tăng là do
Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9. Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay...
Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9: Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:
Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9. Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:. Bài 10:...
Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9: Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu...
Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9. Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm...
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9: Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ...
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9. Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ...
Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9: Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ...
Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9. Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện...
Câu 2 trang 29 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gia...
Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gia cầm của nước ta qua các năm. Câu 2 trang...
Câu 1 trang 28 bài tập SBT Địa lý 9: Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng...
Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các nhóm cây ở nước ta trong...

Mới cập nhật

Câu hỏi 5 trang 88 Toán 5 Cánh diều: Ruột non của một người dài khoảng 6 m, ruột già dài bằng $frac{1}{4}$ruột non
Phân số chỉ số phần bút màu mỗi loại trên tổng số bút màu có tử số là số. Trả lời Câu hỏi 5...
Câu hỏi 4 trang 88 Toán 5 Cánh diều: Tính: Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số
Muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số. Trả lời Câu hỏi 4 trang 88 SGK Toán 5 Cánh diều - Bài...
Câu hỏi 3 trang 87 Toán 5 Cánh diều: >, Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số
Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số. Trả lời Câu hỏi 3 trang 87 SGK Toán 5 Cánh diều - Bài 83....
Câu hỏi 2 trang 87 Toán 5 Cánh diều: Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây
Quan sát hình vẽ để viết phân số hoặc hỗn số tương ứng của mỗi hình. Phân tích và giải Câu hỏi 2 trang...
Câu hỏi 1 trang 87 Toán 5 Cánh diều: Chọn bốn phân số nhóm em vừa viết rồi chỉ ra phân số nào lớn...
c)- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác. Hướng dẫn giải Câu...
Câu hỏi 7 trang 85 Toán 5 Cánh diều: Có 90 quả chanh trong ba hộp. Nếu chuyển 9 quả từ hộp thứ nhất...
Nếu chuyển 9 quả từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai và chuyển 12 quả từ hộp thứ. Gợi ý giải Câu hỏi...