Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Đàn trâu...

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Đàn trâu không tăng là do...

Bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn trâu không tăng là do

☐ Trâu nuôi chủ yếu lấy sức kéo

☐ Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng

Quảng cáo

☐ Thiếu thức ăn cho trâu

☐ Nuôi bò hiệu quả hơn

Đàn trâu không tăng là do:

☒ Trâu nuôi chủ yếu lấy sức kéo

☐ Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng

☐ Thiếu thức ăn cho trâu

☐ Nuôi bò hiệu quả hơn