Trang chủ Bài học Bài 6. Vectơ trong không gian

Bài 6. Vectơ trong không gian

Hướng dẫn giải, trả lời 16 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 6. Vectơ trong không gian. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Kết nối tri thức


Bài 2.2 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có (AB = 2,...
Sử dụng kiến thức về độ dài vectơ để tính: Độ dài của vectơ trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu...
Bài 2.4 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’. Chứng minh rằng
a, b) Sử dụng kiến thức về quy tắc ba điểm để chứng minh: Nếu A, B,. Giải và trình bày phương pháp...
Bài 2.3 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Một chiếc bàn cân đối hình chữ nhật được đặt trên...
Sử dụng kiến thức về hai vectơ bằng nhau để chứng minh: Hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) được gọi...
Bài 2.6 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Cho hình chóp tứ giác S. ABCD. Chứng minh rằng tứ...
Sử dụng kiến thức về quy tắc ba điểm để chứng minh: Nếu A, B,. Vận dụng kiến thức giải bài...
Bài 2.5 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Cho hình lăng trụ tam giác ABC. A’B’C’ có (overrightarrow {AA’}...
Sử dụng quy tắc hình bình hành để biểu diễn vectơ:. Phân tích và giải bài tập 2.5 trang 58 SGK...
Bài 2.8 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Trong 8, ta đã biết trọng tâm của tứ diện ABCD...
Sử dụng kiến thức về khái niệm tích của một số với một vectơ trong không gian để tính: Trong không gian,. Gợi...
Bài 2.7 trang 58 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Cho hình chóp S. ABC. Trên cạnh SA, lấy điểm M...
Sử dụng kiến thức về quy tắc ba điểm để chứng minh: Nếu A, B,. Giải chi tiết bài tập 2.7...
Bài 2.9 trang 59 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Ba sợi dây không giãn với khối lượng không đáng kể...
Sử dụng quy tắc hình bình hành để giải thích:. Gợi ý giải bài tập 2.9 trang 59 SGK Toán 12...
Bài 2.10 trang 59 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD
Sử dụng kiến thức về góc giữa hai vectơ trong không gian để tính: Trong không gian, cho hai vectơ \(\overrightarrow a \),...