Trang chủ Bài học Bài 7: Ôn tập

Bài 7: Ôn tập

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại....
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?...
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy....
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?...
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại....
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại....
Bài tập 4 trang 21 Sách bài tập Lịch Sử 6: Cơ thể người tối cổ còn nhiều lông,...
1. Những điểm khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn...
Bài tập 3 trang 20 Sách bài tập Lịch Sử 6: Xã hội nguyên thuỷ tan rã, nhường chỗ...
A. Xã hội nguyên thuỷ tan rã, nhường chỗ cho xã hội……………. xuất hiện....

Bài học trong chương trình Sử 6(SBT)

Bài học trong chương trình Sử 6

Mới cập nhật

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Giải bài tập 2 trang 13 SGK Lịch sử 6 Đề bài ...
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.. Giải bài tập 4 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài ...
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?. Giải bài tập 3 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài ...
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.. Giải bài tập 2 trang 21 SGK Lịch sử...
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?. Giải bài tập 1 trang 21 SGK Lịch sử 6...