Trang chủ Bài học Bài 7: Ôn tập

Bài 7: Ôn tập

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại....
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?...
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy....
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?...
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.
Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại....
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.
Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại....
Bài tập 4 trang 21 Sách bài tập Lịch Sử 6: Cơ thể người tối cổ còn nhiều lông,...
1. Những điểm khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn...
Bài tập 3 trang 20 Sách bài tập Lịch Sử 6: Xã hội nguyên thuỷ tan rã, nhường chỗ...
A. Xã hội nguyên thuỷ tan rã, nhường chỗ cho xã hội……………. xuất hiện....

Bài học trong chương trình Sử 6(SBT)

Bài học trong chương trình Sử 6

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...