Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện...

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?...

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?. Giải bài tập 1 trang 21 SGK Lịch sử 6

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở nhiều nơi như: miền Đông châu Phi, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc),…