Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại....

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.. Giải bài tập 4 trang 21 SGK Lịch sử 6

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

dựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lời

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại bao gồm:

– Ở phương Đông: quý tộc, nông dân công xã và nô lệ.

– Ở phương Tây: chủ nô và nô lệ.