Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Các loại nhà nước thời cổ đại.

Các loại nhà nước thời cổ đại....

Chia sẻ
Các loại nhà nước thời cổ đại.. Giải bài tập 5 trang 21 SGK Lịch sử 6

Các loại nhà nước thời cổ đại.

dựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lời

Các loại nhà nước thời cổ đại gồm:

Quảng cáo

– Ở phương Đông: nhà nước quân chủ chuyên chế do vua đứng đầu, vua nắm mọi quyền hành cả về vương quyền và thần quyền.

– Ở phương Tây: nhà nước dân chủ chủ nô, người dân tự do có quyền cùng quý tộc bầu ra những người cai quản đất nước theo thời hạn quy định.

Quảng cáo


Chia sẻ