Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Các loại nhà nước thời cổ đại.

Các loại nhà nước thời cổ đại....

Các loại nhà nước thời cổ đại.. Giải bài tập 5 trang 21 SGK Lịch sử 6

Các loại nhà nước thời cổ đại.

Quảng cáo

dựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lời

Các loại nhà nước thời cổ đại gồm:

– Ở phương Đông: nhà nước quân chủ chuyên chế do vua đứng đầu, vua nắm mọi quyền hành cả về vương quyền và thần quyền.

– Ở phương Tây: nhà nước dân chủ chủ nô, người dân tự do có quyền cùng quý tộc bầu ra những người cai quản đất nước theo thời hạn quy định.

Quảng cáo