Trang chủ Bài học Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 9: Phép trừ phân số

Câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2 :  
Cũng vậy, ta nói \({2 \over 3}\) là …… của phân số \({2 \over { – 3}};\,\,{2 \over { – 3}}\) là …… của ……;
Câu hỏi Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2 : Bài 9. Phép trừ phân số
Hãy tính và so sánh: \({1 \over 3} – {2 \over 9}\) và \({1 \over 3} + \left( { – {2 \over 9}} \right)\) 
Câu 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Tính nhanh.
Tính nhanh \(B = {1 \over {15}} + {1 \over {35}} + {1 \over {63}} + {1 \over {99}} + {1 \over {143}}\)
Câu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Hãy chọn kết quả đúng
Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:
Câu 81 trang 23 SBT môn Toán Lớp 6 tập 2:Tính.
a) Tính \(1 – {1 \over 2};{1 \over 2} – {1 \over 3};{1 \over 3} – {1 \over 4};{1 \over 4} – {1 \over 5};{1 \over 5} – {1 \over 6}\)

Quảng cáo
Câu 82 trang 23 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của...
Một tài liệu “bí hiểm” Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...