Trang chủ Bài học Bài tập đọc hiểu: Thánh Gióng trang 11 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Bài tập đọc hiểu: Thánh Gióng trang 11 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài tập đọc hiểu: Thánh Gióng trang 11 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Tìm những chi tiết hoang đường, kì ảo trong truyện Thánh Gióng. Những chi tiết đó có tác dụng gì trong việc thể hiện...
Đọc văn bản trong SGK để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn Câu hỏi 6 Bài đọc hiểu: Thánh Gióng SBT trang 12...
(Câu hỏi 2, SGK) Trong truyện, Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất nào?
Đọc văn bản trong SGK để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: Thánh Gióng SBT trang 11...
Nội dung nào trả lời đúng câu hỏi: Truyện truyền thuyết là gì? Là truyện cổ dân gian; có sử dụng yếu tố hoang...
Dựa vào khái niệm truyền thuyết. Giải Câu hỏi 1 Bài đọc hiểu: Thánh Gióng SBT trang 11 Ngữ văn 6 Cánh diều...
Xác định ý nghĩa của truyện truyền thuyết Thánh Gióng. Ý nghĩa ấy còn có giá trị đối với cuộc sống hiện nay như...
Đọc truyền thuyết Thánh Gióng và nêu ý nghĩa. Soạn văn Câu hỏi 3 Bài đọc hiểu: Thánh Gióng SBT trang 11 Ngữ...
Bài tập đọc hiểu: Thánh Gióng trang 11 SBT Văn 6 - Cánh diều: Nội dung nào trả lời đúng câu hỏi: Truyện truyền...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bài tập đọc hiểu: Thánh Gióng trang 11 Sách bài tập Ngữ văn...