Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều (Bài tập 4,) Xếp từ láy trong các câu dưới đây vào...

(Bài tập 4,) Xếp từ láy trong các câu dưới đây vào nhóm thích hợp: Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa...

Vận dụng kiến thức về từ láy. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài tập tiếng Việt SBT trang 16 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài tập tiếng Việt trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều.

(Bài tập 4, SGK) Xếp từ láy trong các câu dưới đây vào nhóm thích hợp:

- Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa. (Thạch Sanh)

- Suốt ngày, nàng chẳng nói, chẳng cười, mặt buồn rười rượi. (Thạch Sanh)

- Một hôm, cô út vừa mang cơm đến dưới chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, rón rén bước lên, nấp sau bụi cây rình xem, thì thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bộ gặm cỏ (Sọ Dừa)

a) Gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật, ví dụ: lom khom

b) Gọi tà âm thanh, ví dụ: ríu rít.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Vận dụng kiến thức về từ láy

Answer - Lời giải/Đáp án

- Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hay vẫn hoặc cả âm đầu và vần giống nhau tạo thành.

- Từ láy trong những câu đã cho: lủi thủi, rười rượi, véo von, rón rén.

- Xếp từ láy trong những câu đã cho vào nhóm thích hợp:

+ Từ gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật: lủi thủi, rười rượi, rón rén.

Từ gợi tả âm thanh: véo von.