Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Chỉ ra đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa của các...

Chỉ ra đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa của các từ láy trong mỗi dãy dưới đây bập bềnh, lấp ló, lập loè, nhấp nhônằng nặng, nhè nhẹ...

Vận dụng kiến thức về từ láy. Soạn văn Câu hỏi 6 Bài tập tiếng Việt SBT trang 16 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài tập tiếng Việt trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều.

Chỉ ra đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa của các từ láy trong mỗi dãy dưới đây

a) bập bềnh, lấp ló, lập loè, nhấp nhô

b) nằng nặng, nhè nhẹ, đo đỏ, trăng trắng

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về từ láy

Answer - Lời giải/Đáp án

Đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa của các từ láy:

Advertisements (Quảng cáo)

a) bập bềnh, lấp ló, lập loè, nhấp nhô

- Về cấu tạo: Đây đều là các từ láy phụ âm đầu, trong đó, yếu tố đứng trước (yếu tố láy) đều chứa vần ấp.

- Về nghĩa: Các từ láy trong dãy đều chỉ trạng thái không ổn định của sự vật (khi xuất hiện, khi ẩn đi).

b) nằng nặng, nhè nhẹ, đo đỏ, trăng trắng

- Về cấu tạo: Đây đều là các từ láy hoàn toàn có biến đổi thanh điệu ở yếu tố thứ nhất (yếu tố láy).

- Về nghĩa: Các từ láy trong dãy đều chỉ đặc điểm có mức độ thấp hơn so với đặc điểm nêu ở từ đơn tương ứng. Chẳng hạn, nằng nặng có nghĩa là hơi nặng, đo đỏ có nghĩa là hơi đỏ, nhè nhẹ có nghĩa là hơi nhẹ, trăng trắng có nghĩa là hơi trắng.