Trang chủ Bài học Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10, Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng...
Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.
Bài 8 trang 100 sgk Vật lý lớp 10, Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg
Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc α = 20o (hình 17.11). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu vớ
Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10, Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang
Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45o . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg (Hình 17.10). Bỏ qua ma sát và l
Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10, Một vật có khối lượng m = 2kg
Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s
Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10, Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song...
Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?
Quảng cáo


Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10, Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học...
Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?
Bài 2 trang 99 sgk Vật lý lớp 10, Trọng tâm của một vật là gì ?
Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...