Trang chủ Bài học Chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 40 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 7 - Cánh diều


Ôn tập chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp trang 38, 39, 40, 41 Công nghệ 7 Cánh Diều: Theo em việc phá...
Lời giải bài tập, câu hỏi Ôn tập chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp trang 38, 39, 40, 41 SGK Công...
Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 Công nghệ 7 Cánh Diều: Mục đích của việc chăm sóc...
Hướng dẫn giải bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Quan...
Bài 7. Bảo vệ rừng trang 35, 36, 37 Công nghệ 7 Cánh Diều: Các hình ảnh trong Hình 7.1 có liên quan gì...
Lời Giải bài 7. Bảo vệ rừng trang 35, 36, 37 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Các hình ảnh trong Hình 7.1...
Bài 5. Trồng cây rừng trang 28, 29, 30, 31 Công nghệ 7 Cánh Diều: Kể tên các loại cây rừng mà em biết....
Hướng dẫn giải bài 5. Trồng cây rừng trang 28, 29, 30, 31 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Kể tên các loại...
Bài 4. Giới thiệu chung về rừng trang 25, 26, 27 Công nghệ 7 Cánh Diều: Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 4. Giới thiệu chung về rừng trang 25, 26, 27 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều....
Bài 2. Quy trình trồng trọt trang 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Công nghệ 7 Cánh Diều: Quan sát...
Lời Giải bài 2. Quy trình trồng trọt trang 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 SGK Công nghệ 7...
Bài 3. Nhân giống cây trồng trang 21, 22, 23, 24 Công nghệ 7 Cánh Diều: Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi...
Giải bài 3. Nhân giống cây trồng trang 21, 22, 23, 24 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Quan sát Hình 3.1 và...
Bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt trang 6, 7, 8, 9, 10 Công nghệ 7 Cánh Diều: Các loại lương thực thực...
Trả lời bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt trang 6, 7, 8, 9, 10 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Các...
Lâm nghiệp Công nghệ 7 - Cánh diều: Theo em việc phá rừng sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Liên hệ thực tế Hướng dẫn trả lời Lâm nghiệp - Ôn tập chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp trang...
Câu hỏi trang 37 Công nghệ 7 - Cánh diều: Trong các hoạt động ở Hình 7.5, hoạt động nào bảo vệ rừng, hoạt...
Đọc nội dung mục 3 Bảo vệ rừng để trả lời Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 37 -...