Trang chủ Bài học Ôn tập chương 6 – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Ôn tập chương 6 – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bài 69 trang 220 Đại số 10 Nâng cao: Khi đó, với mọi ∝ so cho M nằm trong góc phần tư I của...
Với góc lượng giác (OA, OM) có số đo ∝, xét góc lượng giác (OA, ON) có số đo 2∝ (M và N cùng nằm trên đường tròn lượng giác gốc A). Khi đó, với mọi ∝ so cho M nằm trong gó
Bài 68 trang 220 Đại số 10 Nâng cao: Khi đó, với mọi α sao cho M nằm trong góc phần tư thứ III...
Với góc lượng giác (OA, OM) có số đo α , xét góc lượng giác (OA, ON) có 1 số đo \({\alpha  \over 2}\) (M và N cùng nằm trên đường trọn lượng giác gốc A). Khi đó, với mọi α sao cho
Bài 67 trang 220 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù...
Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù thì:
Bài 66 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn...
Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:
Bài 65 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng
\({{\cos {{80}^0} – \cos {{20}^0}} \over {\sin {{40}^0}\cos {{10}^0} + \sin {{10}^0}\cos {{40}^0}}}\) bằng:
Bài 64 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
\(\sin {{{{90}^0}} \over 4}\cos {{{{270}^0}} \over 4}\) bằng: 
Quảng cáo


Bài 63 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
\(\cos {\pi  \over {12}}\cos {{7\pi } \over {12}}\) bằng:
Bài 62 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
\({{\sin {\pi  \over {15}}\cos {\pi  \over 10} + \sin {\pi  \over {10}}\cos {\pi  \over 15}} \over {\cos {{2\pi } \over {15}}\cos {\pi  \over {15}} – \sin {{2\pi } \
Bài 61 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
Với mọi \(α\), \(\sin ({{3\pi } \over 2} + \alpha )\) bằng:
Bài 60 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
Nếu \(\sin \alpha  + \cos \alpha  = {1 \over 2}\) thì sin2α  bằng: 

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...