Trang chủ Bài học Ôn tập chương 6 – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Ôn tập chương 6 – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bài 69 trang 220 Đại số 10 Nâng cao: Khi đó, với mọi ∝ so cho M nằm trong góc phần tư I của...
Với góc lượng giác (OA, OM) có số đo ∝, xét góc lượng giác (OA, ON) có số đo 2∝ (M và N cùng nằm trên đường tròn lượng giác gốc A). Khi đó, với mọi ∝ so cho M nằm trong gó
Bài 68 trang 220 Đại số 10 Nâng cao: Khi đó, với mọi α sao cho M nằm trong góc phần tư thứ III...
Với góc lượng giác (OA, OM) có số đo α , xét góc lượng giác (OA, ON) có 1 số đo \({\alpha  \over 2}\) (M và N cùng nằm trên đường trọn lượng giác gốc A). Khi đó, với mọi α sao cho
Bài 67 trang 220 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù...
Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù thì:
Bài 66 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn...
Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:
Bài 65 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng
\({{\cos {{80}^0} – \cos {{20}^0}} \over {\sin {{40}^0}\cos {{10}^0} + \sin {{10}^0}\cos {{40}^0}}}\) bằng:
Bài 64 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
\(\sin {{{{90}^0}} \over 4}\cos {{{{270}^0}} \over 4}\) bằng: 
Quảng cáo


Bài 63 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
\(\cos {\pi  \over {12}}\cos {{7\pi } \over {12}}\) bằng:
Bài 62 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
\({{\sin {\pi  \over {15}}\cos {\pi  \over 10} + \sin {\pi  \over {10}}\cos {\pi  \over 15}} \over {\cos {{2\pi } \over {15}}\cos {\pi  \over {15}} – \sin {{2\pi } \
Bài 61 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
Với mọi \(α\), \(\sin ({{3\pi } \over 2} + \alpha )\) bằng:
Bài 60 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
Nếu \(\sin \alpha  + \cos \alpha  = {1 \over 2}\) thì sin2α  bằng: 

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...