Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 61 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án...

Bài 61 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:...

Chia sẻ
Chọn đáp án đúng:. Bài 61 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao – Ôn tập chương 6 – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Với mọi \(α\), \(\sin ({{3\pi } \over 2} + \alpha )\) bằng:

(A) sinα

(B) –sinα

(C) –cos α

(D) cosα

Đáp án

Quảng cáo

Ta có:

\(\sin ({{3\pi } \over 2} + \alpha ) = \sin (\pi  + {\pi  \over 2} + \alpha ) \)

\(=  – \sin ({\pi  \over 2}\, + \alpha ) =  – \cos \alpha \)

Chọn (C)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...