Trang chủ Bài học Phần 1. Công nghệ và đời sống

Phần 1. Công nghệ và đời sống

Hướng dẫn giải, trả lời 41 câu hỏi, bài tập thuộc Phần 1. Công nghệ và đời sống. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 4 - Kết nối tri thức


Bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 24, 25, 26 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy sử dụng các...
Hướng dẫn giải bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 24, 25, 26 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri thức....
Bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 27, 28, 29, 30, 31 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Quan sát...
Vận dụng kiến thức giải bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 27, 28, 29, 30, 31 SGK Công nghệ...
Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 17, 18, 19, 20 Công nghệ 4 Kết nối tri...
Hướng dẫn trả lời bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 17, 18, 19, 20 SGK...
Bài 4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu trang 21, 22, 23 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy sử dụng...
Phân tích và giải bài 4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu trang 21, 22, 23 SGK Công nghệ 4 Kết nối...
Bài 1. Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống trang 6, 7, 8, 9, 10 Công nghệ 4 Kết nối tri...
Trả lời bài 1. Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống trang 6, 7, 8, 9, 10 SGK Công nghệ...
Bài 2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến trang 11, 12, 13, 14, 15 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em...
Hướng dẫn giải bài 2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến trang 11, 12, 13, 14, 15 SGK Công nghệ 4...
Quan sát Hình 7 và nêu tên những công việc chăm sóc hoa, cây cảnh phù hợp với từng ảnh
Quan sát hình 7 và dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Hướng dẫn giải Câu hỏi mục 4...
Em hãy chia sẻ với bạn cách bón phân cho một loại hoa, cây cảnh mà em biết. Dựa và kiến thức thực tế...
Dựa và kiến thức thực tế hoặc trên internet, . Hướng dẫn giải Câu hỏi mục 3 Vận dụng - Bài 6....
Tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho cây? Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Phải...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi mục 4 TH - Bài 6. Chăm...
Hãy chia sẻ với bạn một số cách tưới nước cho hoa, cây cảnh mà em biết
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi mục 2 TH - Bài 6. Chăm sóc hoa...