Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 172 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cấu hình electron...

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?...

Bài 43: Lưu huỳnh – Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?

Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?

A. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

B. \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}\)

Quảng cáo

C. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^3}3{d^1}\)

D. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Chọn C.