Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 190 Hóa lớp 10 Nâng cao: Chất nào sau...

Bài 1 trang 190 Hóa lớp 10 Nâng cao: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?...

Bài 46: Luyện tập chương 6 – Bài 1 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. O3;

Quảng cáo

B. H2SO4;

C. H2S;

D. H2O2.

Chọn D.

Quảng cáo