SBT Sinh lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh 10 - Giải bài tập SBT sinh học lớp 10 tất cả các chương, đầy đủ nhất
Bài 26 trang 65 Sách bài tập Sinh học 10: Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét...
Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét : 54 ATP mà chu trình đã sử dụng làm cho hiệu quả năng lượng tích lại được còn 88% mà không đạt 100%. Hãy tính toán là
Bài 18 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) sách Sinh 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim Chuẩn bị dung dịch
b) Tiến hành thí nghiệm : Lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống lml dung dịch tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi
Bài 15 trang 146 SBT Sinh 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo
Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra. ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ?
Bài 16 trang 146 SBT môn Sinh 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là...
Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 ?
Quảng cáo


Bài 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể
Trong quá trình hô hấp, kết thúc quá trình đường phân 2 axitpiruvic được tạo thành, khi co cơ liên tục oxi không đủ cung cấp cho quá trình hô hấp này, quá trình hô hấp ko tiếp tục
Bài 12 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó...
Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.
Bài 13 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có...
Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có nhiều loại sắc tó quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất thì có lợi gì ?
Bài 9 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về vị trí...
Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Luyện tập

Câu 1.40 trang 12 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Bài 4. Số gần đúng và sai số
Câu 1.40 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao. Trong một thí nghiệm hằng số C được xác định gần đúng là 2,43865...
Câu 18 trang 240 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Trong mỗi bất đẳng thức trên, dấu bằng xảy ra khi nào?
Câu 18 trang 240 SBT Đại số 10 Nâng cao. a) (ac + dfrac{b}{c} ge 2sqrt {ab} ;). BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM...
Bài 2.46 trang 22 SBT Hóa 10:Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên
a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố. b) Hãy cho biết quan hệ giữa...
Bài 10.8 trang 26 Sách BT Lý 10 Hãy giải thích sự cần thiết của dây an toàn và cái tựa đầu ở ghế...
Hãy giải thích sự cần thiết của dây an toàn và cái tựa đầu ở ghế ngồi trong xe tắc xi ?. Bài 10.8...
Bài 3 trang 190 Hóa lớp 10 Nâng cao: Axit sunfuric tham gia phản ứng với các chất, tùy thuộc vào điều kiện của...
Bài 46: Luyện tập chương 6 - Bài 3 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Axit sunfuric tham gia phản ứng với...