SBT Sinh lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh 10 - Giải bài tập SBT sinh học lớp 10 tất cả các chương, đầy đủ nhất

Bài 26 trang 65 Sách bài tập Sinh học 10: Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu...

Bài 26 trang 65 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét

Bài 17 trang 146 Sách bài tập Sinh 10: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung...

Bài 17 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung dịch tinh bột 1%.

Bài 18 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) sách Sinh 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim...

Bài 18 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim : a) Chuẩn bị dung dịch

Bài 15 trang 146 SBT Sinh 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ?...

Bài 15 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi

Bài 16 trang 146 SBT môn Sinh 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha...

Bài 16 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang

Bài 14 trang 146 Sách bài tập Sinh học 10: Trình bày mối liên quan giữa hai pha của...

Bài 14 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Trình bày mối liên quan giữa hai pha của quang hợp Trình bày mối

Bài 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ...

Bài 11 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và

Bài 12 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá...

Bài 12 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho

Bài 13 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi...

Bài 13 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có

Bài 9 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi...

Bài 9 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị

Luyện tập

Bài 5 trang 130 Hóa học 10 Nâng cao: Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl,
Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric - Bài 5 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có bốn bình không dãn nhãn,...
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10: 7.39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
7.39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây...
Bài 17.3 trang 41, 42 SBT Lý 10 : Một sợi dây, một đầu bùộc vào bức tường nhám, đầu kia buộc vào đầu
Một sợi dây, một đầu bùộc vào bức tường nhám, đầu kia buộc vào đầu A của một thanh đồng chất, khối lượng m....