SBT Sinh lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh 10 - Giải bài tập SBT sinh học lớp 10 tất cả các chương, đầy đủ nhất
Bài 26 trang 65 Sách bài tập Sinh học 10: Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét...
Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét : 54 ATP mà chu trình đã sử dụng làm cho hiệu quả năng lượng tích lại được còn 88% mà không đạt 100%. Hãy tính toán là
Bài 18 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) sách Sinh 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim Chuẩn bị dung dịch
b) Tiến hành thí nghiệm : Lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống lml dung dịch tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi
Bài 15 trang 146 SBT Sinh 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo
Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra. ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ?
Bài 16 trang 146 SBT môn Sinh 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là...
Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 ?

Quảng cáo
Bài 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể
Trong quá trình hô hấp, kết thúc quá trình đường phân 2 axitpiruvic được tạo thành, khi co cơ liên tục oxi không đủ cung cấp cho quá trình hô hấp này, quá trình hô hấp ko tiếp tục
Bài 12 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó...
Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Phương trình tổng quát của quang hợp là:
Bài 13 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có...
Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có nhiều loại sắc tó quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất thì có lợi gì ?
Bài 9 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về vị trí...
Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Luyện tập

Bài 3.21 trang 39 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một em bé đặt một cây gậy nằm ngang trên hai ngón tay trỏ,...
Bài 3.21 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. - Khi dịch ngón tay phải về phía tay trái, giả sử...
Bài 3 trang 11 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết mối liên hệ giữa proton, số đơn vị diện tích hạt nhân...
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học - Bài 3 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết...
Bài 4 trang 76 môn Hóa 10, Dựa vào giá trị độ âm điện.
Luyện tập: Liên kết hóa học - Bài 4 trang 76 sgk hóa học 10. Dựa vào giá trị độ âm điện.. ...
Câu 24 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?
Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?. Câu 24 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao - Bài 3:...
Bài 2 trang 146 sgk Địa 10, Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với...
Địa lí ngành thông tin liên lạc - Bài 2 trang 146 sgk Địa lí 10. Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng...