SBT Sinh lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Sinh lớp 10
Sách bài tập Sinh 10 - Giải bài tập SBT sinh học lớp 10 tất cả các chương, đầy đủ nhất
Bài 26 trang 65 Sách bài tập Sinh học 10: Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét...
Một học sinh khi quan sát sơ đồ chu trình Canvin đã nhận xét : 54 ATP mà chu trình đã sử dụng làm cho hiệu quả năng lượng tích lại được còn 88% mà không đạt 100%. Hãy tính toán là
Bài 18 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) sách Sinh 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim Chuẩn bị dung dịch
b) Tiến hành thí nghiệm : Lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống lml dung dịch tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi
Bài 15 trang 146 SBT Sinh 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo
Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra. ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ?
Bài 16 trang 146 SBT môn Sinh 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là...
Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 ?
Quảng cáo


Bài 11 trang 146 SBT Sinh 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể
Trong quá trình hô hấp, kết thúc quá trình đường phân 2 axitpiruvic được tạo thành, khi co cơ liên tục oxi không đủ cung cấp cho quá trình hô hấp này, quá trình hô hấp ko tiếp tục
Bài 12 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó...
Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho biêĩ quang hợp có phải là quá trình ôxi hoá khử không ? Tại sao ? Chất nào là chất ôxi hoá ? Chất nào là chất kh
Bài 13 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có...
Thế nào là sắc tố quang hợp ? Mỗi sinh vật quang hợp có nhiều loại sắc tó quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất thì có lợi gì ?
Bài 9 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về vị trí...
Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Luyện tập

Bài 18 trang 118 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: 18. Giới Thực vật có những đặc điểm gì ?
Bài 18 trang 118 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: 18. Giới Thực vật có những đặc điểm gì ? ...
Bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số. Cho AK và BM là hai trung...
Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10: Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Câu 2 trang 106 SGK Đại số 10: Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.. Có thể rút ra kết...
Bài 19 trang 65 Hình học 10 Nâng cao: Tam giác ABC có
Tam giác ABC có. Bài 19 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao - Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác Bài...
Bài 5 trang 9 sgk Hóa 10, Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính
Thành phần nguyên tử - Bài 5 trang 9 sgk hoá học 10. Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính ...