Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.1 trang 83 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Trường...

Bài 8.1 trang 83 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?...

Bài 8.1 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?

Quảng cáo

A.Mài dao                                        B.Đóng đinh

C.Khuấy nước                                 D.Nung sắt trong lò.

Trường hợp D.

Quảng cáo