Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.52 trang 81 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Cho...

Bài 7.52 trang 81 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 7.2):...

Bài 7.52 trang 81 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.2):

– Hai ống thủy tinh thẳng , đường kính ngoài bằng nhau, đường kính trong khác nhau.

– Một ống cao su.

– Một nút cao su để đậy ống.

– Một thước chia độ tới mm.

– Một bình nước .

Hãy  trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng áp suất khí quyển .

 

Quảng cáo

– Nối hai ống thủy tinh thông với nhau bằng ống cao su.

– Đổ nước vào ống , chờ cân bằng , đo độ cao h1từ  mặt thoáng đến miệng ống nhỏ .

 – Dùng nút bịt kín đầu ống nhỏ , nâng ống kia cao lên , khi đó :

    + Khối khí trong đầu ống nhỏ bị giam và bị nén đẳng nhiệt .

    + Mặt thoáng hai bên chênh lệch \(\Delta h.\)

    + Độ cao cột khí bên ống nhỏ là h2.

– Tính pa(áp suất khí quyển ) theo phương trình đẳng nhiệt sẽ được :

              \({p_a} = \dfrac{{\rho g{h_2}\Delta h}}{{{h_1} – {h_2}}}.\)

– Dùng thước đo \(\Delta h,{h_1},{h_2}\) sẽ tính được áp suất khí quyển .

Quảng cáo