Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.2 trang 83 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Viên thứ...

Bài 8.2 trang 83 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Viên thứ nhất, vì toàn bộ động năng chuyển sang nội năng....

Bài 8.2 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Viên thứ nhất, vì toàn bộ động năng chuyển sang nội năng.. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Cho hai viên bi bằng thép giống nhau, rơi từ cùng một độ cao. Viên thứ nhất rơi xuống đất liền, còn viên thứ hai rơi xuống sàn đá rồi nảy lên đến độ cao nào đó và người ta bắt lấy nó. Hỏi viên nào nóng lên nhiều hơn ?

Viên thứ nhất, vì toàn bộ động năng chuyển sang nội năng.

Quảng cáo