SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Làm thế nào đề nhận biết một người bị ngạt thở và cách xử lí?
Dựa vào SGK trang 80 Hướng dẫn trả lời Kiểm tra 5.2 - Hoạt động kiểm tra 5 trang 80 SGK Giáo...
Kỹ thuật thực hiện các phương pháp chuyển thương nêu trên như thế nào? Dựa vào trang 81 Kỹ thuật thực hiện các phương...
Dựa vào SGK trang 81 Phân tích, đưa ra lời giải Kiểm tra 6.2 - Hoạt động kiểm tra 6 trang 81...
Nêu mục đích và nguyên tắc cố định tạm thời gãy xương. Dựa vào trang 78 - Mục đích: nhằm giữ cho ổ gãy...
Dựa vào SGK trang 78 Giải và trình bày phương pháp giải Kiểm tra 3.1 - Hoạt động kiểm tra 3 trang...
Các biện pháp phòng, chống cháy nổ ở gia đình. Quan sát kĩ hình vẽ và bằng kiến thức thực tế của bản thân...
Quan sát kĩ hình vẽ và bằng kiến thức thực tế của bản thân để đưa ra câu trả lời Hướng dẫn giải...
Em sẽ hành động như thế nào để phòng, chống dịch bệnh? Dựa vào kiến thức phần Phòng chống, dịch bệnh
Dựa vào kiến thức phần 2. Phòng chống, dịch bệnh Gợi ý giải Kiểm tra 4.2 - Hoạt động kiểm tra 4...
Quan sát hình 7.5, đọc thông tin và cho biết: Tác hại do cháy, nổ gây ra
Quan sát kĩ hình vẽ và bằng kiến thức thực tế của bản thân để đưa ra câu trả lời Lời giải Kiểm...
Để hạn chế tác hại do bom, mìn của địch gây ra chúng ta cần làm gì? Để hạn chế tác hại do bom
Dựa vào kiến thức SGK phần (2. Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức SGK phần 2. Một số biện pháp phòng tránh...
Quan sát hình 7.3, 7.4 và cho biết Triệu chứng, biện pháp phòng bệnh bạch hầu và dịch covid-19? Dựa vào kiến thức phần...
Dựa vào kiến thức phần 2. Phòng chống, dịch bệnh Trả lời Kiểm tra 4.1 - Hoạt động kiểm tra 4 trang...
Hãy nêu một số phương thức phổ biến mà các đối tượng xấu thường sử dụng để đánh cắp thông tin cá nhân trên...
Đọc nội dung SGK trang 34 phần 2. Một số biện pháp bảo mật thông tin cá nhân trên mạng Trả lời Kiểm...
Hãy nêu những biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia vào mạng internet và giải thích những tác dụng...
Đọc nội dung SGK trang 34 phần 2. Một số biện pháp bảo mật thông tin cá nhân trên mạng Hướng dẫn giải...