Vật Lí 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 Vật Lí 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vật Lí 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Vật Lí 10 - Kết nối tri thức.

Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng trang 131, 132, 133, 134, 135 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Giải bài tập Câu hỏi 1,2 trang 131, 132, 133, 134, 135 Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng Vật Lí...
Bài 33. Biến dạng của vật rắn trang 128, 129, 130 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Trả lời câu hỏi trang 128, 129, 130 Bài 33. Biến dạng của vật rắn SGK Vật Lí 10  Kết nối tri thức....
Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm trang 123, 124, 125, 126 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Giải Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm SGK Vật Lí 10 Kết nối tri thức  trang 123, 124, 125,...
Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều trang 120, 121, 122 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Giải câu hỏi 1,2,3 phần mở đầu, câu hỏi, hoạt động trang 120, 121, 122 Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều...
Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm trang 116, 117, 118 Vật Lí 10 Kết nối...
Giải Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm SGK Vật Lí 10 Kết nối tri...
Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng trang 113, 114, 115 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Giải Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng SGK Vật Lí 10 Kết nối tri thức trang 113, 114, 115. Một người đang...
Bài 28. Động lượng trang 110, 111, 112 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Giải câu 1,2,3 trong bài 28. Động lượng SGK Vật Lí 10 – Kết nối tri thức trang 110, 111, 112: Động lượng...
Bài 27. Hiệu suất trang 106, 107, 108 Vật Lí 10 Kết nối tri thức
Giải Bài 27. Hiệu suất SGK Vật Lí 10 – Kết nối tri thức trang 106, 107, 108 phần câu hỏi, bài tập...
Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng trang 102, 103, 104, 105 Vật Lí 10 Kết nối tri thức26
Giải bài tập, câu hỏi Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng SGK Vật Lí 10 Kết nối tri...
Bài 25. Động năng, thế năng trang 99, 100, 101 Vật Lí 10 Kết nối tri thức25
Giải bài 25. Động năng, thế năng SGK Vật Lí 10 – Kết nối tri thức trang 99, 100, 101. Hãy mô tả...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ...
Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ vào rễ rồi vận Vận dụng kiến thức...
Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước ở mép lá (Hình 30) vào buổi sáng sớm. Hãy giải thích...
Vào sáng sớm, độ ẩm không khí cao làm ngăn cản sự thoát hơi nước ở lá ở dạng hơi Hướng dẫn trả lời...
Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...