SGK Giáo dục thể chất 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 SGK Giáo dục thể chất 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Giáo dục thể chất 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Giáo dục thể chất 10 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 1. Kỹ thuật giao cầu thuận tay (môn cầu lông): Kỹ thuật giao cầu thuận tay: Tư thế chuẩn bị (TTCB): Chân trái...
Gợi ý giải Câu 1, 2 bài 1. Kĩ thuật giao cầu thuận tay (môn cầu lông). Vận dụng kĩ thuật giao cầu...
Bài 2. Kỹ thuật giao cầu trái tay (môn cầu lông): Những lỗi sai thường gặp trong luyện tập kỹ thuật giao cầu trái...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 bài 2. Kĩ thuật giao cầu trái tay (môn cầu lông). Nêu những lỗi sai thường...
Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay (môn cầu lông): Kỹ thuật di chuyển tiến đánh cầu thuận...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3 bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay (môn cầu...
Bài 4. Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu thấp tay: Kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu thấp tay được sử...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3 bài 4. Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu thấp tay. Vận...
Bài 1. Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay: Trong luyện tập và thi đấu...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2 bài 1. Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu...
Bài 2. Kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay: Tác dụng của hoạt động khởi động trước khi vận động
Trả lời Câu 1, 2, 3 bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay. Nêu tác dụng của hoạt động khởi động...
Bài 2. Kỹ thuật di chuyển nhiều bước (môn cầu lông): Kỹ thuật di chuyển ngang và di chuyển tiến
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1, 2 bài 2. Kĩ thuật di chuyển nhiều bước (môn cầu lông). Kĩ thuật di chuyển...
Bài 1. Kỹ thuật di chuyển đơn bước (môn cầu lông): Một số kỹ thuật di chuyển đơn bước
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1, 2 bài 1. Kĩ thuật di chuyển đơn bước (môn cầu lông). Vận dụng kĩ thuật...
Bài 2. Một số điều luật trong thi đấu Cầu lông - KNTT: Khi căng lưới, chiều rộng của lưới có cần sát cột...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 2. Một số điều luật trong thi đấu Cầu lông...
Bài 1. Lịch sử ra đời và phát triển môn cầu lông - KNTT: Liên đoàn Cầu lông thế giới và Liên đoàn Cầu...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 bài 1. Lịch sử ra đời và phát triển môn cầu lông - KNTT. Hãy cho biết...