Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2 trang 118 Hình học 10 Nâng cao: Viết phương trình của Δ dưới dạng phương trình theo đoạn chắn
Viết phương trình của Δ dưới dạng phương trình theo đoạn chắn. Bài 2 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao - Ôn...
Bài 2 trang 41 sgk hóa học 10, Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì
Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 2 trang 41 sgk hóa học...
Câu 3.44 trang 65 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Cho ba đường thẳng
Câu 3.44 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{2{rm{x}} + 3y =  - 4,,left( 1 right)}\{3{rm{x}} + y = 1,,left( 2...
Bài 5 trang 154 sách giáo khoa Đại Số 10: Bài 3. Công thức lượng giác
Bài 5 trang 154 sách giáo khoa Đại Số 10: Bài 3. Công thức lượng giác. Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết: ...
Bài 4 trang 100 sgk Vật lý lớp 10, Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?
Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Bài 4 trang 100 sgk...