Quảng cáo

Luyện tập

Bài 4 trang 22 Hóa 10, Bài 4. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ...
Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 4 trang 22 sgk hoá học 10. Bài 4. Các electron của nguyên tử nguyên tố X...
Soạn văn bài Ca dao hài hước:
Soạn văn 10: Ca dao hài hước. - Lấy chồng từ thuở mười lăm. Ca dao hài hước Có thể sắp xếp bốn bài...
Bài 67 trang 49 SBT Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh hệ thức:
Bài 67 trang 49 SBT Hình học 10 Nâng cao. c) Chứng minh hệ thức:. Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác....
Câu 1 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Hãy cho biết nơi sống của các vi khuẩn ưa lạnh, ưa ấm, ưa...
Câu 1 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của...
Câu 3 trang 53 SBT Địa 10: Hãy hoàn thành bảng dưới đây
Hãy hoàn thành bảng dưới đây . Câu 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 - Bài 20: Lớp vỏ địa...