Luyện tập

Bài 5 trang 22 Hóa 10, Bài 5.Thê' nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp...
Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 5 trang 22 sgk hoá học 10. Bài 5. a) Thê' nào là lớp và phân lớp...
Lý thuyết chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, I. Chuyển động tịnh...
Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Lý thuyết chuyển động tịnh...
Âm thanh của tiếng dao thước may áo, tiếng chày đập vải gợi ra không khí gì?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong bài Thu Hứng trang 48 SGK Ngữ Văn lớp 10 tập 1 Kết nối tri thức.  1. Khung cảnh...
Bài 7.40 trang 83 SBT Hóa 10: Cho phản ứng Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây,
Cho phản ứng : Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ của (O_2) còn là 0,O_2...
Câu 2.1 trang 29 Sách bài tập nâng cao Đại lớp 10: Bài 1. Đại cương về hàm số
Câu 2.1 trang 29 SBT Đại số 10 Nâng cao. Chú ý. Hàm số (y =  - sqrt {{r^2} - {x^2}} ) có đồ...