Luyện tập

Các tổ chức thương mại thế giới
Địa lí ngành thương mại - Các tổ chức thương mại thế giới. Do nhu cầu mở rộng các mối liên Do nhu cầu...
Câu hỏi lý thuyết 3 – Trang 95 Địa 10-, Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành...
Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa - Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 95 Địa...
Câu 3 trang 29 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I – Vectơ
Câu 3 trang 29 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I - Vectơ. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các...