Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 13 trang 178 Đại số 10 Nâng cao: Một cửa hàng...

Bài 13 trang 178 Đại số 10 Nâng cao: Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong 23 ngày cuối nắm 2004. Kết quả như sau:...

Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong 23 ngày cuối nắm 2004. Kết quả như sau:. Bài 13 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong 23 ngày cuối nắm 2004. Kết quả như sau:

 

a) Tính số trung bình, số trung vị

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Đáp án

Quảng cáo

Ta có bảng sau:


a) Ta có:

\(\overline x  \approx 48,39\)

Me = 50 (vì sau khi xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, số liệu đứng thứ mười hai là 50)

b) Ta có:

s2 ≈ 121,98

s ≈ 11,04

Quảng cáo