Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 14 trang 179 Đại số 10 Nâng cao: Số lượng khách...

Bài 14 trang 179 Đại số 10 Nâng cao: Số lượng khách đến thăm quan một địa điểm du lịch trong mỗi tháng được thống kê như sau:...

Số lượng khách đến thăm quan một địa điểm du lịch trong mỗi tháng được thống kê như sau:. Bài 14 trang 179 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Số lượng khách đến thăm quan một địa điểm du lịch trong mỗi tháng được thống kê như sau:


a) Tìm số trung bình, số trung vị 

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Đáp án

Quảng cáo


a) Ta có:

\(\overline x  \approx 554,17\)

Me = 537,5 (vì sau khi sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, số liệu đứng thứ sáu là 525, số liệu đứng thứ bảy là 550)

b) Ta có:

s2 ≈ 43061,81

s ≈ 207,51

Quảng cáo