Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Một trạm kiểm...

Bài 4 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô đi qua như sau:...

Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô đi qua như sau:. Bài 4 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô đi qua như sau:

 

Hãy lập bảng tần số- tần suất ghép lớp gồm 6 lớp, lớp đầu tiên là đoạn [36; 43], lớp thứ hai là đoạn [44; 51],…(độ dài mỗi đoạn là 7)

Đáp án

Bảng tần số – tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[36, 43]

3

10,0

[44, 51]

6

Quảng cáo

20,0

[52, 59]

6

20,0

[60, 67]

8

26,7

[68, 75]

3

10,0

[76, 83]

4

13,3

N=30

 Baitapsgk.com

Quảng cáo