Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Một thư viện...

Bài 8 trang 168 Đại số 10 Nâng cao: Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau:...

Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau: Bài 8 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau: 

 

a) Lập bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp với lớp đầu tiên là đoạn [25; 34], lớp tiếp theo là đoạn [35;44],…lớp cuối cùng là đoạn [85;94] (độ dài mỗi đoạn là 9)

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột

Đáp án

a) Bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[25, 34]

3

10

[35, 44]

5

17

[45, 54]

Quảng cáo

6

20

[55, 64]

5

17

[65, 74]

4

13

[75, 84]

3

10

[85, 94]

4

13

 

N = 30

 

b) Biểu đồ tần suất hình cột