Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Trong các hệ...

Bài 4 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?...

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?. Bài 4 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?

(A) \({(\sin \alpha  + \cos \alpha )^2} = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha \);

(B) \({(\sin \alpha  – \cos \alpha )^2} = 1 – 2\sin \alpha \cos \alpha \);

Quảng cáo

(C) \({\cos ^4}\alpha  – {\sin ^4}\alpha  = {\cos ^2}\alpha  – {\sin ^2}\alpha \);

(D) \({\cos ^4}\alpha  + {\sin ^4}\alpha  = 1\).

Ta có \({\cos ^4}\alpha  + {\sin ^4}\alpha  = {({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha )^2} – 2{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha  \)

\(= 1 – 2{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha. \) 

Chọn (D).

Quảng cáo