Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có...

Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?...

Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?. Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Quảng cáo

(A) Hypebol                      (B) Parabol

(C) Elip                              (D) Đường tròn

Chọn (C).

Quảng cáo