Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong các...

Câu 1 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề?...

Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề?. Câu 1 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề?

Nếu là mệnh đề thì em hãy biết nó đúng hay sai.

a) Hãy đi nhanh lên!

Quảng cáo

b) 5 + 7 + 4 = 15

c) Năm 2002 là năm nhuận

Đáp án

a) Không là mệnh đề

b) Là mệnh đề sai

c) Là mệnh đề sai