Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Toán đại lớp 10: Bài 1....

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Toán đại lớp 10: Bài 1. Mệnh đề...

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Mệnh đề

Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải.

Quảng cáo

Các câu ở bên trái là các câu khẳng định, có tính đúng sai

Các câu ở bên phải không thể nói là đúng hay sai.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10