Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10
Giải bài tập toán lớp 10 (SGK Toán 10), Đề học tốt Đại số, Hình học 10 chương:Mệnh đề. Tập hợp; Hàm số bậc nhất, bậc 2, PT, Hệ PT; Bất đẳng thức; Thống kê, cung và góc lượng giác. Hình học: Vectơ, Tích vô hướng, phương pháp tọa độ trên Baitapsgk.com

ĐẠI SỐ - TOÁN 10

Chương 1. Mệnh đề. Tập hợp Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3. Phương trình. Hệ phương trình Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình Chương 5. Thống kê Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Câu 9 trang 99 Hình học 10: Tính độ dài đoạn thẳng MN

Câu 9 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Qua tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song

Câu 6 trang 99 Hình học 10: Cho các điểm A(2, 3); B(9, 4); M(5, y); P(x, 2)

Câu 6 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Cho các điểm A(2, 3); B(9, 4); M(5, y);

Câu 7 trang 99 SGK Hình học 10: Cho tam giác ABC với H là trực tâm

Câu 7 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Cho tam giác ABC với H là trực tâm.

Câu 8 trang 99 SGK Hình học 10: Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng

Câu 8 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên

Câu 3 trang 99 SGK Hình học 10: Cho tam giác đều ABC cạnh a

Câu 3 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a Bài 3.

Câu 4 trang 99 Hình học 10: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm

Câu 4 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm.

Câu 5 trang 99 SGK Hình học 10: Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta đều có

Câu 5 trang 99 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta

Câu 30 trang 98 Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Câu 30 trang 98 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Tích các khoảng cách từ

Câu 1 trang 98 SGK Hình học 10: Cho hai vecto a và b sao cho

Câu 1 trang 98 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Với giá trị nào của m thì hai vecto

Câu 2 trang 98 SGK Hình học 10: Cho tam giác ABC có hai điểm M,N sao cho

Câu 2 trang 98 SGK Hình học 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10. Cho tam giác ABC có hai điểm M,N sao

Luyện tập

Bài 23 trang 86SBT Sinh 10: Hô hấp là gì ? Có mấy loại hô hấp ?
Bài 23 trang 86Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Hô hấp là gì ? Có mấy loại hô hấp ? Hô hấp là...
Câu 1 trang 94 Sinh lớp 10 Nâng cao: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở...
Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào. Nêu khái niệm...
Động từ nguyên mẫu-INFINITIVES, Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It / s + he + adjective + infinitive + o…”;Động từ nguvên mẫu...
Unit 2: School Talks - Những buổi nói chuyện ở trường - Động từ nguyên mẫu-INFINITIVES. Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It /...