Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10
Giải bài tập toán lớp 10 (SGK Toán 10), Đề học tốt Đại số, Hình học 10 chương:Mệnh đề. Tập hợp; Hàm số bậc nhất, bậc 2, PT, Hệ PT; Bất đẳng thức; Thống kê, cung và góc lượng giác. Hình học: Vectơ, Tích vô hướng, phương pháp tọa độ trên Baitapsgk.com

ĐẠI SỐ - TOÁN 10

Chương 1. Mệnh đề. Tập hợp Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3. Phương trình. Hệ phương trình Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình Chương 5. Thống kê Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Câu hỏi 3 trang 24 Hình học 10:  
Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26. Cho ba điểm D(-2; 3), E(0; -4), F(3; 0). Hãy vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng Oxy.
Câu hỏi 5 trang 25 Hình lớp 10: Do G là trọng tâm của tam giác ABC
Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy phân tích vectơ OG theo ba vectơ \(\overrightarrow {OA} ;\,\overrightarrow {OB} ;\,\overrightarrow {OC} \) .Từ đó hãy tính tọa độ điểm G t
Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10: Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến...
Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn \(\widehat {ABC} = \alpha \). Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn α đã học ở lớp 9.
Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 10: Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1 được gọi là nửa đường tròn đơn vị (h.2.2). Nếu cho trước một góc nhọn α thì ta có thể xác
Quảng cáo


Câu hỏi 4 trang 38 Hình học 10: Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.
Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.
Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10: Cho hai vectơ a và b đều khác vecto 0. Khi nào thì tích vô hướng...
Cho hai vectơ a và b đều khác vecto 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?
Câu hỏi 2 trang 44 Hình lớp 10: Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2).
Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua...
Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21).

Luyện tập

Bài 43, 44, 45,46,7,48 trang 181 SBT Sinh 10 Bài tập trắc nghiệm: 43. Những vi khuẩn sinh trưởng
Bài 43, 44, 45,46,7,48 trang 181 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 43. Những vi khuẩn sinh trưởng...
Câu 6.60 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao: Tính
Câu 6.60 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao. (begin{array}{l}sin dfrac{{7pi }}{8} = sin left( {dfrac{{3pi }}{8} + dfrac{pi }{2}} right) = cos...
Cảm tưởng của anh (chị) về bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, Tỏ lòng là bài thơ nói về chí làm trai...
Viết bài văn biểu cảm - Cảm tưởng của anh (chị) về bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Tỏ lòng là bài...
Bài 18 trang 193 bài tập SBT môn Toán Đại số 10: Không dùng bảng số và máy tính, chứng minh
Không dùng bảng số và máy tính, chứng minh rằng. Bài 18 trang 193 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 - Bài...
Bài 1.4 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:  
Bài 1.4 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. 70.1,5 = 105km. Khi xe này bắt đầu chặng tiếp theo thì...