Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10
Giải bài tập toán lớp 10 (SGK Toán 10), Đề học tốt Đại số, Hình học 10 chương:Mệnh đề. Tập hợp; Hàm số bậc nhất, bậc 2, PT, Hệ PT; Bất đẳng thức; Thống kê, cung và góc lượng giác. Hình học: Vectơ, Tích vô hướng, phương pháp tọa độ trên Baitapsgk.com

ĐẠI SỐ - TOÁN 10

Chương 1. Mệnh đề. Tập hợp Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3. Phương trình. Hệ phương trình Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình Chương 5. Thống kê Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Câu 9 trang 99 Hình học 10: Tính độ dài đoạn thẳng MN
Bài 9. Cho elip \((E)\) có phương trình: \({{{x^2}} \over {100}} + {{{y^2}} \over {36}} = 1\)
Câu 6 trang 99 Hình học 10: Cho các điểm A(2, 3); B(9, 4); M(5, y); P(x, 2)
Bài 6. Cho các điểm \(A(2; 3); B(9; 4); M(5; y); P(x; 2)\)
Câu 7 trang 99 SGK Hình học 10: Cho tam giác ABC với H là trực tâm
Bài 7. Cho tam giác \(ABC\) với \(H\) là trực tâm. Biết phương trình của đường thẳng \(AB, BH\) và \(AH\) lần lượt là: \(4x + y – 12 = 0, 5x – 4y – 15 = 0\) và \(2x + 2y –
Câu 8 trang 99 SGK Hình học 10: Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng
Bài 8. Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng
Câu 3 trang 99 SGK Hình học 10: Cho tam giác đều ABC cạnh a
Bài 3. Cho tam giác đều \(ABC\) cạnh \(a\)
Câu 4 trang 99 Hình học 10: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm
Bài 4. Cho tam giác \(ABC\) đều có cạnh bằng \(6cm\). Một điểm \(M\) nằm trên cạnh \(BC\) sao cho \(BM  = 2cm\)
Quảng cáo


Câu 5 trang 99 SGK Hình học 10: Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta đều có
Bài 5. Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta đều có:
Câu 30 trang 98 Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 30. Cho elip \((E) {{{x^2}} \over {16}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) :  và đường thẳng \(Δ: y + 3 = 0\)
Câu 1 trang 98 SGK Hình học 10: Cho hai vecto a và b sao cho
Bài 1. Cho hai vecto \(a\) và \(b\) sao cho \(|\overrightarrow a | = 3;|\overrightarrow b | = 5;(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ) = {120^0}\) . Với giá trị nào của m
Câu 2 trang 98 SGK Hình học 10: Cho tam giác ABC có hai điểm M,N sao cho
Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) có hai điểm \(M,N\)  sao cho 

Luyện tập

Bài 6.8 trang 59 Sách bài tập Hóa 10: Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân (KMnO_4). Kết quả của thí
Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân (KMnO_4). Kết quả của thí nghiĐiều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân (KMnO_4). Kết quả...
Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể diễn ra ở pha hay...
Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào. Sự nhân đôi...
Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10
Bài 24: Thực hành: Quan sát nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi - Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật...
Bài 4 trang 154 SBT Sinh 10: Trình bày diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia
Bài 4 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Trình bày diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân. ...
Bài 15 trang 73 Hình học 10 Nâng cao: Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội...
Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 10, 8. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?. Bài...