Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10
Giải bài tập toán lớp 10 (SGK Toán 10), Đề học tốt Đại số, Hình học 10 chương:Mệnh đề. Tập hợp; Hàm số bậc nhất, bậc 2, PT, Hệ PT; Bất đẳng thức; Thống kê, cung và góc lượng giác. Hình học: Vectơ, Tích vô hướng, phương pháp tọa độ trên Baitapsgk.com

ĐẠI SỐ - TOÁN 10

Chương 1. Mệnh đề. Tập hợp Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3. Phương trình. Hệ phương trình Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình Chương 5. Thống kê Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Câu hỏi 3 trang 24 Hình học 10:  
Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26. Cho ba điểm D(-2; 3), E(0; -4), F(3; 0). Hãy vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng Oxy.
Câu hỏi 5 trang 25 Hình lớp 10: Do G là trọng tâm của tam giác ABC
Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy phân tích vectơ OG theo ba vectơ \(\overrightarrow {OA} ;\,\overrightarrow {OB} ;\,\overrightarrow {OC} \) .Từ đó hãy tính tọa độ điểm G t
Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10: Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến...
Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn \(\widehat {ABC} = \alpha \). Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn α đã học ở lớp 9.
Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 10: Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1 được gọi là nửa đường tròn đơn vị (h.2.2). Nếu cho trước một góc nhọn α thì ta có thể xác
Quảng cáo


Câu hỏi 4 trang 38 Hình học 10: Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.
Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.
Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10: Cho hai vectơ a và b đều khác vecto 0. Khi nào thì tích vô hướng...
Cho hai vectơ a và b đều khác vecto 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?
Câu hỏi 2 trang 44 Hình lớp 10: Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2).
Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua...
Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21).

Luyện tập

Bài 10 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao, Không giải phương trình x2 – 2x – 15 = 0, hãy tính:
Không giải phương trình x2 - 2x - 15 = 0, hãy tính:. Bài 10 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao -...
Câu 12 trang 13 Đại số 10 Nâng cao: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau
Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau. Câu 12 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao - Bài 2:...
Câu 1 trang 56 Sinh 10 Nâng cao: Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể
Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo). Vẽ cấu tạo ti thể, ghi chú...
Nêu nguyên lí của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi sinh và trình bày quy trình công nghệ chế biến bột...
Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi - Câu 2 trang 98 SGK Công nghệ 10....
Getting Started trang 48 Unit 5 môn Anh 10 mới, Tổng hợp bài tập phần Getting Started trang 48 Unit 5 môn Anh 10...
Unit 5: Inventions - Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp bài tập phần Getting Started trang...