Toán lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10
Giải bài tập toán lớp 10 (SGK Toán 10), Đề học tốt Đại số, Hình học 10 chương:Mệnh đề. Tập hợp; Hàm số bậc nhất, bậc 2, PT, Hệ PT; Bất đẳng thức; Thống kê, cung và góc lượng giác. Hình học: Vectơ, Tích vô hướng, phương pháp tọa độ trên Baitapsgk.com

ĐẠI SỐ - TOÁN 10

Chương 1. Mệnh đề. Tập hợp Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai Chương 3. Phương trình. Hệ phương trình Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình Chương 5. Thống kê Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Câu 9 trang 99 Hình học 10: Tính độ dài đoạn thẳng MN
a) Hãy xác định tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm của elip \((E)\) và vẽ elip đó...
Câu 6 trang 99 Hình học 10: Cho các điểm A(2, 3); B(9, 4); M(5, y); P(x, 2)
a) Tìm \(y\) để tam giác \(AMB\) vuông tại \(M\)...
Câu 7 trang 99 SGK Hình học 10: Cho tam giác ABC với H là trực tâm
Hãy viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường cao thứ ba....
Câu 3 trang 99 SGK Hình học 10: Cho tam giác đều ABC cạnh a
a) Cho \(M\) là một điểm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\). Tính \(MA^2+ MB^2+ MC^2\) theo \(a\)...
Câu 4 trang 99 Hình học 10: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm
a) Tính độ dài của đoạn thẳng \(AM\) và tính cosin của góc \(BAM\)...
Câu 30 trang 98 Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của \((E)\) đến đường thẳng \(Δ\) bằng các giá trị nào sau đây:...
Câu 1 trang 98 SGK Hình học 10: Cho hai vecto a và b sao cho
Để hai vecto \(\overrightarrow a  + m\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a  – m\overrightarrow b \) vuông góc với nhau thì:...
Câu 2 trang 98 SGK Hình học 10: Cho tam giác ABC có hai điểm M,N sao cho
a) Hãy vẽ \(M, N\) khi \(\alpha  = {2 \over 3};\beta  =  – {2 \over 3}\)...

Luyện tập

Bài tập 7 trang 16 bài tập SBT Sử 10: BÀI TẬP 7. Cư dân cổ đại phương Đông đã có đóng góp gì...
BÀI TẬP 7. Cư dân cổ đại phương Đông đã có đóng góp gì cho nền văn hóa nhân loại ?. Bài tập 7...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 5 SBT Lý 10: Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển
Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ?. Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 5...
Phân tích đoạn 1, 2 Bình Ngô Đại Cáo, Mở đầu bài cáo, tác giả nêu lên một tư tưởng lớn làm nguyên lí...
Đại cáo bình Ngô (tiếp theo) - Nguyễn Trãi - Phân tích đoạn 1, 2 Bình Ngô Đại Cáo. Mở đầu bài cáo, tác...