Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 10 trang 8 Toán đại lớp 10: Hãy phát biểu...

Câu hỏi 10 trang 8 Toán đại lớp 10: Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau...

Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10.  . Bài 1. Mệnh đề

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau

Quảng cáo

P: “Mọi động vật đều di chuyển được”.

“Tồn tại động vật không di chuyển được”

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10