Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10: Hãy phát biểu...

Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10: Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau:...

Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10.  . Bài 1. Mệnh đề

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau:

Quảng cáo

P: “Có một học sinh của lớp không thích học môn Toán”.

“Tất cả học sinh của lớp đều thích học môn Toán”

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10