Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 19 Toán đại lớp 10: Bán kính đường...

Câu hỏi 1 trang 19 Toán đại lớp 10: Bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất là 6378 km....

Câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10. Các thông đó được hiểu là các số gần đúng.. Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?

Bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất là 6378 km.

Quảng cáo

Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384 400 km.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là 148 600 000 km

Các thông đó được hiểu là các số gần đúng.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10