Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 4 Đại số 10: Nêu ví dụ về...

Câu hỏi 2 trang 4 Đại số 10: Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10. Trời đẹp quá!. Bài 1. Mệnh đề

Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề.

Quảng cáo

VD về câu là mệnh đề:

5 là số nguyên tố

Sắt là kim loại.

VD về câu không phải là mệnh đề:

Hôm nay là thứ mấy?

Trời đẹp quá!

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10