Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10: Bài 1. Mệnh...

Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10: Bài 1. Mệnh đề...

Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10. Bài 1. Mệnh đề

Quảng cáo

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Với x = 5, mệnh đề nhận được là mệnh đề đúng

Với x =1, mệnh đề nhận được là mệnh đề sai

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10